martes, 29 de junio de 2010

PLAN RENOVE 2010 CALDERAS, AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRODOMESTICOS

Renova' T,

L'objecte d'aquests ajuts és millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia a les llars catalanes, així com potenciar l'ús racional de l'energia entre els ciutadans de Catalunya mitjançant la renovació d'electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat. Caldrà que els electrodomèstics i aparells d’aire condicionat siguin de categoria energètica A o superior. En el cas de les calderes aquestes hauran de ser de condensació.

aprofita les oportunitats , tria l'eficiencia ... i estalvia

Equips i quantia de les ajudes

Frigorífics, Combis i Congeladors:
Classe A+: 105 €.
Classe A++: 125 €.

Rentadores:
Classe energètica A, eficàcia de rentat A i consum energètic inferior o igual a 170 Wh/kg: 105 €.
Rentadora termoeficient Classe energètica A i eficàcia de rentat A: 105€.

Rentaplats:
Classe energètica A i eficàcia de rentat A: 85 €.
Classe energètica A, eficàcia de rentat A i consum energètic inferior o igual a 0,98kWh/cicle: 105€.
Rentaplats termoeficient Classe energètica A i eficàcia de rentat A: 105€.

Plaques de cocció:
Placa de cocció de gas: 50€.
Placa de cocció d’inducció mixta: 85€.
Placa de cocció d’inducció total: 105€.

Forns amb classificació energètica A: 85 €.

Calderes de condensació: 400 €.

Aparells d’aire condicionat amb classificació energètica A: 250 €.

En qualsevol dels casos anteriors, la quantia de la subvenció no podrà superar mai el 25 % del preu de l’electrodomèstic, de la caldera o de l’aire condicionat.


Rosario Olmos Campanales
.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los posteos que contengan comentarios indecorosos ó fuera de contexto serán eliminados. Los autores son los responsables de las opiniones emitidas en sus artículos.